Hlídání kurzů

Pokud pravidelně provádíte zahraniční platby svým dodavatelům, možná jste si všimli, že cena Vašeho převodu se mění. Tyto změny kurzu mohou významně ovlivnit Vaši obchodní marži. Jsme si vědomi, že se kurzy konstantně mění, proto naši obchodní zástupci vývoj vyhodnotí a vyrozumí Vás, kdy je ten nejlepší čas pro nákup cizí měny. Pak můžete měnu nakoupit ve vhodném momentě, a tak zvýšit Váš zisk.

Hlídání kurzů

V tomto případě by Vaše společnost mohla ušetřit 6 150 Kč pro platbu 15 000 EUR.

Jak to funguje? Abyste využili naší služby hlídání kurzů, můžete kontaktovat obchodního poradce RationalFX a informovat ho o kurzu a časovém horizontu, ve kterém si představujete tohoto kurzu dosáhnout. My potom budeme kurz monitorovat a až bude Vámi požadovaný kurz ve Vámi předem určeném termínu k dispozici, kontaktujeme Vás telefonicky nebo emailem. Vy poté budete moci provést transakci.