Limitovaný příkaz k úhradě

Limitovaný příkaz k úhradě Vám umožní nastavit konkrétní kurz pro specifikovaný časový interval. Tato služba je užitečná, když potřebujete provádět pravidelné platby do zahraničí. Jakmile je úroveň kurzu, kterou jste si zvolili, dosažena, automaticky nakoupíme měnu a zašleme částku Vašemu příjemci. Výhodou této služby je, že neplatíte nic předem a Vaše obchodní marže je zajištěna, neboť transakce proběhne pouze, pokud je horní či dolní hranice kurzu překročena. Tím pádem můžete využít příležitostí trhu, a přitom se plně věnovat svému podnikání.

Limitovaný příkaz k úhradě

Zákazník musí zaplatit fakturu za 20 000 USD. Rád by provedl platbu s nejlepším možným kurzem ten den. Zatelefonuje obchodnímu zástupci RationalFX, aby nastavil kurz, který by si představoval (horní hranice 1.3265) a minimální kurz (dolní hranice 1.3200). Jinými slovy, tento zákazník zaplatí za svou fakturu 15 071 EUR, pokud je dosažena horní hranice, a v nejhorším případě zaplatí 15 151 EUR. Pokud by však nevyužil naši službu, jeho faktura by ho stála až 15 384 EUR. Takže v tomto případě ušetřil 313 EUR.