Termínové obchody a zajištění proti nepříznivé změně kurzu

Forwardový obchod je služba umožňující Vaší společnosti zajistit atraktivní kurz na dobu 7 dnů až 2 let, a tedy eliminovat ekonomickou nejistotu spojenou s kurzovními výkyvy. U RationalFX je forwardové obchodování velmi rychlé a uživatelsky přívětivé. Nicméně jistá opatrnost je na místě, takže bychom Vám doporučili kontaktovat obchodního zástupce RationalFX, aby vyhodnotil, zdali tato služba odpovídá Vašim potřebám a aby vám sdělil o této službě více informací.

Příklad

V tomto případě Vám forwardový obchod zajišťuje kurz na dobu mezi 7 dny až 2 roky. Navíc tato služba eliminuje Vaše vystavení riziku a zabezpečí Vaši obchodní marži.

Příklad:

Společnost Dupont z Francie obdržela na účet na 700 000 USD od svého čínského dodavatele za nákup produktů v průběhu roku v hodnotě přibližně 530 000 EUR. Dupont zaplatí dodavateli na základě měsíčních faktur v ceně přibližně 58 333 USD celkem 700 000 USD. Aby si zajistili svou obchodní marži, společnost si může zarezervovat částku 700 000 USD skrz RationalFX, jež může být v průběhu roku čerpána pro měsíční platby v zahraniční měně.