Zabránění ztrátě (STOP LOSS)

Naše služby zabraňující ztrátě umožní Vaší společnosti zajistit se proti poklesu kurzu a zaručit jistou úroveň zisku z transakce.  Tento příkaz je nastaven pro specifický kurz (například EUR/USD), na konkréní částku a po specifický časový úsek.

Příklad

Založení STOP LOSS příkazu pomáhá podnikům zabezpečit jejich marži pomocí určení nejnižšího možného kurzu pro platbu předem.
V uvedeném případě kurz EUR/USD poklesl na 1.3000 - což znamená, že by společnost musela zaplatit 15 384 EUR za fakturu v hodnotě 20 000 EUR.
Díky použití příkazu STOP LOSS nastaveném na kurz 1.3200, stejná faktura stála zákazníka 15 151 EUR, což je úspora 233 EUR.